Skip to main content

DIJAGNOZA KAROTIDNE BOLESTI

There is no form of prose more difficult to understand and more tedious to read than the average scientific paper. Journalology could prevent medical thinking.

Francis Crick

Poznavanje uzroka je uslov za lečenje posledica.

Akutna moždana ishemija nastaje smanjenjem i/ili potpunim prekidom moždane cirkulacije koja ne zadovoljava aktuelne metaboličke potrebe mozga. Manifestuje se prolaznim ili trajnim, neurološkim deficitom sa ili bez gubitka svesti.

Hronična ishemija mozga je dugotrajno stanje nedovoljne moždane perfuzije, sa ili bez neuroloških simptoma i znakova, uz sklonost za progresiju ka akutnoj ishemiji.

Dijagnoza karotidne bolesti zasniva se na:

  • Angio-neurološkomnalazu,
  • Neinvazivnom ispitivanju,
  • Angiografiji.