Skip to main content

ANEURIZMA KAROTIDNE ARTERIJE

Failing to plan is planning to fail.

Golden Rule of J. Vollmar

Life makes no absolute statement. It is all Call and Answer.

D.H. Lawrence

Aneurizma je proširenje arterijskog lumena za više od 50% prečnika .

Sakularna aneurizma je segmentno, bočno (asimetrično) proširenje arterije.

Fuziformna aneurizma je segmentno (simetrično) proširenje prečnika arterije.

Fuziformni oblik je češći od sakularnog. Fuziformne aneurizme se češće na bifurkaciji zajedničke karotidne arterije, a sakularne na unutrašnjoj karotidnoj arteriji. Resekcija karotidne aneurizme čini od 0,27% do 5% od ukupnog broja operacija na karotidnim arterijama.

Aneurizme karotidnih arterija:

  • mogu komprimovati okolne organe,
  • mogu rupturirati,
  • mogu parcijalno ili kompletno trombozirati i uzrokovati distalne embolizacije

Kod neoperisanih bolesnika mortalitet je oko 70% u narednih pet godina. Incidenca moždanog udara je oko 30% tokom 5 godina od trenutka otkrivanja aneurizme. Inflamatorna aneurizma karotidne arterije češće rupturira, a često je uzrok krvavljenja u mozgu, apscesa mozga i septikemije.

Etiopatogeneza. Ranije su glavni uzroci aneurizmi karotidnih arterija bili sifilis, tuberkuloza i druge infekcije, dok su danas ateroskleroza (50%), trauma (28%), kongenitalne (7%), inflamatorne (4%), fibromuskularna displazija (4%) itd. Kao i sve ostale, aneurizme karotidnih arterija mogu biti prave (vera) i lažne (pseudoaneurizma, spuria).

Prave aneurizme nastaju na bazi ateroskleroze, arteritisa, fibromuskulne displazije, cistične medionekroze.

Pseudoaneurizme karotidnih arterija mogu biti posttraumatske, disekantne i jetrogene.