Skip to main content

ANEURIZMA KAROTIDNE ARTERIJE

  • 16.2. DIJAGNOZA KAROTIDNE ANEURIZME

DIJAGNOZA KAROTIDNE ANEURIZME

Prisustvo:

  • pulsirajućeg otoka (rezistencije na vratu)
  • sa ili bez lokalnih simptoma,
  • sa ili bez znakova moždane ishemije obavezuje da se potvrdi ili isključi dijagnoza anaurizme karotidne arterije.

Dupleks-ultrasonografija pruža precizne podatke o veličini aneurizme, veličini i kvalitetu prizidnog tromba (flotirajući segmenti), prisustvu disekcije, kalcifikacija, uzgrednog kinking-a itd. Pouzdanost ultrazvučnih nalaza, kod ekstrakranijalnih karotidnih i vertebralnih aneurizmi, zavisi od lokalizacije i veličine aneurizme. U slučaju pojave neuroloških manifestacija, posle slobodnog intervala iza tupe povrede vrata, uputno je razmišljati o mogućnosti posttraumatske aneurizme karotidne arterije i sprovesti ultrazvučnu evaluaciju. U slučaju brzorastućeg tumora vrata jedna od diferencijalno dijagnostičkih pretpostavki mora da bude aneurizma karotidnih arterija.

Aneurizma unutrašnje karotidne arterije. Faringealni arkus je pomeren anaurizmatskom kompresijom.

MSCT angiografija na poprečnom preseku prikazuje neočekivano velikiprizidni tromb u aneurizmi.

Dupleks-ultrasonografija pruža precizne podatke o veličini aneurizme, veličini i kvalitetu prizidnog tromba (flotirajući segmenti), prisustvu disekcije, kalcifikacija, uzgrednog kinking-a itd. Pouzdanost ultrazvučnih nalaza, kod ekstrakranijalnih karotidnih i vertebralnih aneurizmi, zavisi od lokalizacije i veličine aneurizme. U slučaju pojave neuroloških manifestacija, posle slobodnog intervala iza tupe povrede vrata, uputno je razmišljati o mogućnosti posttraumatske aneurizme karotidne arterije i sprovesti ultrazvučnu evaluaciju. U slučaju brzorastućeg tumora vrata jedna od diferencijalno dijagnostičkih pretpostavki mora da bude aneurizma karotidnih arterija.

Color Duplex ultrasonografija velike aneurizme karotidne bifurkacije sa nekrotičnim muralnim trombom, na poprečnom i uzdužnom preseku.

Arteriografija obezbeđuje realnu procenu lokalizacije, vrste i veličine aneurizme. Definitivna dijagnoza aneurizme karotidne arterije se postavljala kompjuterizovanom tomografijom arterija (MSCT), magnetnom rezonancom (MRI) i selektivnom angiografijom. Arteriografijom je moguće otkrivanje karakterističnih znakova bolesti koje je uzrok pojave aneurizme (fibromuskularna displazija, disekcija). MSCT i DSA pregled omogućava detekciju plivajućeg tromba koji je slabo pričvršćen za zid. U akutnom stadijumu karotidne disekcije, ukoliko postoji komunikacija sa lumenom arterije, MRI metodom nije uvek moguća diferencijacija izbočenja zida arterije od hematoma zbog registracije signala visokog intenziteta u nivou turbulencije. Kompjuterizovana tomografija vrata obezbeđuje sagledavanje topografskih odnosa aneurizme sa okolnim strukturama dubokih regiona vrata. Spiralna CT angiografija obezbeđuje efikasnu dijagnozu arhitekture muralnih lezija, kao i analizu kompozicije prizidnog tromba, što je važno naročito kod pseudoaneurizmi.

Leukopenija i trombocitopenija se javljaju kod inflamatorne aneurizme. Kriterijumi za dijagnozu inflamatorne aneurizme su: pozitivan nalaz hemokulture, patohistološki nalaz inflamacije zida aneurizme, pozitivan nalaz u brisu zida aneurizme. Najčešći uzročnik inflamatorne aneurizme karotidne arterije je Staphylococcus aureus, a ređi Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus, Staphylococcus albus, Klebsiaela, Escherichia colli.

Diferencijalna dijagnoza. Svaka pulsirajuća rezistencija na vratu može biti aneurizma karotidne arterije, ali i tortuozitet karotidne arterije (kinking, coiling), difuzna ili nodozna struma, peritonzilni ili parafaringealnini apsces, tumor vrata, glomus tumor, maksilofacijalni tumori, inflamatorni procesi na okolnom limfnom i adenoidnom tkivu.

Color Duplex ultrasonografski nalaz glomus tumora.

MSCT angiografija potvrdjuje glomus tumor u karotidnoj bifurkaciji.

Disekcija i ekstirpacija glomus tumora. Uporno kapilarno krvarenje zahteva dobru lokalnu hemostazu. Krvarenje prestaje posle ekstirpacije tumora.