Skip to main content

ETIOPATOGENEZA KAROTIDNE BOLESTI

Terapija centralne ishemičke zone je moguća samo unutar prvih minuta od nastanka insulta. Zato je, penumbra jedini region kome je moguće ponuditi terapiju.

Region penumbre je u metastabilnom stanju. Patofiziološke promene su više napredovale u ćelijama osetljivim na oštećenje (neuroni). U ćelijama otpornijim na oštećenje (neuroglija) lezije su tek u začetku. Zato terapija, osim urgentne revaskularizacije (ako je moguća), mora da uključi: stabilizatore metabolizma, antiedematoznu terapiju, regulatore homeostaze kalcijuma, neutralizatore slobodnih radikala.

Antiedematozna terapija mora da se započne što je moguće pre: hiperosmolarna jedinjenja (manitol, sorbitol, glicerol); diuretici (acetazolamid, furosemid); smanjenje metabolizma mozga (barbiturati, hipotermija).

Poslednjih godina moguće je efikasno lečenje moždanog udara, unutar 2-3 sata od početka prvih simptoma. Trombolitička terapija, koja može da razloži tromb, moguća je rekanalizacija krvnog suda i ponovno uspostavljanje cirkulacije u moždanom tkivu. Tada su posledice moždanog udara daleko manje. Efekti primene trombolize su veći ukoliko se terapija primeni što pre. Trombolitička terapija se ne sme davati kod značajnog broja osoba sa stanjima ili bolestima koja povećavaju rizik od krvavljenja, niti kod najtežih oblika moždanog udara sa komom.