Skip to main content

REKONSTRUKCIJA KAROTIDNE ARTERIJE

  • 11.2. PRISTUP DESNOJ ZAJEDNIČKOJ
    KAROTIDNOJ ARTERIJI

PRISTUP DESNOJ
ZAJEDNIČKOJ KAROTIDNOJ ARTERIJI

Desna karotidna arterija nastaje u visini desnog sternoklavikularnog zgloba, pa se njenom proksimalnom delu može, obično, pristupiti bez sternotomije.

Medijalna sternotomija se predlaže samo za urgentne situacije, kada je zbog povrede arterije potrebno staviti klemu na brahiocefalični trunkus.

Desnostrana karotidna arterija je pliće položena i lakše se prepariše. Najviše pažnje treba obratiti na desni rekurentni živac koji se praveći omču oko subklavijalne arterije vraća ka larinksu.

Lateralni pristup desnoj zajedničkoj karotidnoj arteriji ispod sternokleidomastoidnog mišića