Skip to main content

PATOFIZIOLOGIJA CEREBRALNE
ISHEMIJE ZA HIRURGA

A man is infinitely more complicated than his thoughts
Paul Valery

I do not believe in things. I believe in relationships.
Georges Braque

Funkcionisanje centralnog nervnog sistema zavisi od protoka krvi kroz mozak (cerebral blood flow CBF). Krvotok donosi u mozak kiseonik i glikozu, koji su potrebni za stvaranje energije (ATP), ali i aminokiseline koje su prekurzori neurotransmitera i druge materije za sintezu funkcionalnih molekula za očuvanje moždane homeostaze. Cirkulacija odnosi metaboličke produkte iz mozga.

Neuroglijalne ćelije se interponiraju između kapilara i neurona. Puna linija predstavlja transport kiseonika i glikoze prema neuronu. Isprekidana linija označava put ugljen-dioksida i produkata metabolizma prema kapilaru.

Mozak čini svega 2-3% telesne mase odrasle osobe, ali prima oko 1/5 krvi (20%) koja napušta srce i koristi čak 25% kiseonika i 20% glikoze iz sistemske cirkulacije.