Skip to main content

Mozak je organ kojim spoznajemo i menjamo Svet i sebe. Karotidna bolest izaziva ishemiju mozga sa neurološkim i neuropsihološkim oštećenjima. Medicinske, porodične, socijalne i ekonomske posledice cerebrovaskularnih bolesti su dramatične.

Karotidna hirurgija i revaskularizacija mozga prevenira ishemički moždani udar, uklanja simptome ishemije mozga i na duge staze sprečava posledice hronične ishemije mozga (vaskularna demencija, prerana senilnost itd.).
Informatičko doba je donelo obilje sofisticiranih informacija u kojima se “od šume, ponekad, ne vidi drvo“. Sve je više edukovanih doktora, ali sve je manje lekara koji leče bolesnike.
Ovaj fenomen je naročito prisutan u lečenju karotidne bolesti koje je interdisciplinarano. Međutim, potrebni su jasni koncepti za lekare koji preuzimaju odgovornosti za praktične terapijske odluke.
Ovaj sajt je nastao od knjige, koja je ostatak ostatka u pokušaju da se ne pominje suvišno, a ujedno sistematizuje ono što u karotidnoj hirurgiji pouzdano znamo.

ПРИЈАТЕЉ САЈТА
ИСТРАЖИВАЧКО ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР
“СТАРИ ВЛАХ”
Београд – Нова Варош